นโยบายเว็บไซต์ของเที่ยวสนุกทัวร์

นโยบายเว็บไซต์ของเที่ยวสนุกทัวร์ ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ และส่วนบุคคล


นโยบายการจอง


- กรณีจอง จะต้องชำระเงินเต็มจำนวน 100% หากยังไม่ได้ชำระเงิน แสดงว่าการจองของท่านยังไม่สมบูรณ์


- กรณีจอง และจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิก และขอคืนเงินได้ทุกกรณี


- ลูกค้าจะต้องจองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

(ตัวอย่าง เช่น กรณี ต้องการเดินทางวันที่ 02/02/2566 ท่านจะต้องจองอย่างช้าสุด วันที่ 01/02/2566 ก่อน 16.00 น. เท่านั้น)

(หากจองหลังจากเวลาที่แจ้ง ทางเราขอยกเลิกโดยอัตโนมัติ หาก รถ เรือ ของเราเต็ม


- ช่วงเวลาที่สามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ 08.00-17.00 น. เท่านั้น ออฟฟิศเปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด (หากนอกเวลาทำการ จะไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้)


นโยบายการยกเลิก


- กรณีจอง และจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิก และขอคืนเงินได้ทุกกรณี


นโยบายการความเป็นส่วนตัว


ข้อมูลลูกค้าที่ทางเราจัดเก็บ : ชื่อ-นามสกุล / E-mail / เบอร์โทรติดต่อ / ID Line /


วัตถุประสงค์ในการเก็บ : เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อ


ระยะเวลาการเก็บข้อมูลลูกค้า : จนกว่าลูกค้าเดินทางสิ้นสุด


กรณีต้องการติดต่อ : rsvn.bookingteawsanook@gmail.com


บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง : ทุกเส้นทางที่มี Contract กับทางเที่ยวสนุกทัวร์